Vízöntő

(jan. 21. - feb. 19.)

VízöntőEz a típus magasabb fokon áll, mint az emberiség általános fejlődési foka, és benne van a legtöbb lehetőség a kiteljesedett ember megtestesítésére. Kimondottan szociális érzékű és szeret minden humánus intézményt. Hívő, türelmes ember, akiben bízni lehet. De valami különös van a lényükben. Nem csupán az új, a rendkívüli, a haladás, az eredetiség vonzza őket - ami sokszor excentrikusan hat -, hanem rendkívül emberszeretők is és velük született emberismeretükkel, amely már sokszor látnoki, más emberek terveit, szándékait sokszor előre megérzik, és ezért sokszor megfoghatatlanok a mai józan, tárgyilagosságért lelkesedő és sokszor brutális eszközök felé hajló emberek szemében. Ezért ezt a típust sokszor meg sem értik. Különös, szeszélyes és fantasztikus lénynek képzelik, pedig a valóságban világos és tiszta értelemmel rendelkezik, aki gondolatait nagy koncentrációval igen reális dolgokra irányítja. A konvencionálistól eltérő utakon halad, a magasabb rendű típus az igazi. Ötletes reformer, minden területen, és csak az egészen alacsony rendű típusnál találunk erőszakos felforgatókat vagy csalókat, akik ideális és humánus álarc alatt önző céljaikért dolgoznak.

Temperamentumuk keveréke a szangvinikusnak és a melankolikusnak. Jellemük állhatatos, belátó, gondolkodó, lelkiismeretes és erősen független. Lényük segítségre kész és nagystílű, néha kissé félénkek és tartózkodóak; majdnem mindig szerények, tapintatosak és nyugodtak. A nyugodt külső sokszor szenvedélyeket takar, amelyeket a magasabb rendű típus ugyan korlátozni tud, mégis el?fordul náluk a robbanó kitörés.

Majdnem mindig van a szívükben egy soha meg nem szűnő csendes fájdalom valamely el nem ért cél miatt, legyen az reménytelen szerelem, vagy el nem ért szellemi vagy hivatásbéli ideál, vagy gyermekek miatti gond. Különösen a nők szenvednek házassági vagy szerelmi gondok miatt.

Bár többnyire szilárd és kitartó vonásokat látunk, el nem titkolható romantika, idealizmus, rajongás és depresszió váltakozik bennük. Ezek az emberek nem szívesen engedik magukat életmódjukban korlátozni, éspedig nem csupán független gondolkodásuk tekintetében. Kifelé nagystílű fellépést mutatnak, szeretik a szegényebb barátaikat és más közeli hozzátartozóikat támogatni, még akkor is, ha már régen nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt megengedhetik maguknak. Lényük sokszor kiszámíthatatlan, meglepő, szellemes ötletekben és kiszámíthatatlan dolgokban nyilvánul meg. Szeretik a társaságot és a barátokat, és minden körben könnyen mozognak. Szimpatikus lényük miatt kedveltek is, mégis hajlamosak az elkülönülésre és a csendes megfigyelésre. Nagy szabadság utáni vágy lakik bennük, de éppen úgy készek magukat alávetni a nekik szimpatikus embereknek vagy azoknak, akiknek hasonló érdekeik vannak. Szerelmükhöz hívek a sírig.

Többnyire intellektuális foglalkozásuk van, mert nagy hajlamuk van a tudományok, művészet, vallás és minden magasabb szellemiség iránt. Sok nagy feltalálónál és az emberiség úttörőinél találjuk a Napot a Vízöntő jegyében. (Így: Dickens, Edison, Puskin, Swedenborg, Francis Bacon, Nagy Frigyes, Hackel, Darwin, Volta, Lessing stb.)

Az alacsonyabb rendű típusoknál nyers lényeket is találunk, akiknek szeszélyessége majdnem elviselhetetlen. Szórakozott, zavart, ravasz és mindig okos, bár mindig csak a saját érdekében. A Nap kevésbé rossz helyzete esetén ezek az emberek állhatatlanságra, könnyelműségre hajlamosak, és gyakran olyasmivel dicsekednek, amit kivinni nem tudnak. Ezek megbízhatatlan elemek, sarlatánok és sötét lények. Ezeknél az embereknél az Uránusz hátrányosan sugározza be a Napot a Vízöntő jegyében. Ez azért is veszélyes, mert a Vízöntő, az Oroszlánhoz hasonlóan, még az alacsonyabb rend? típusoknak is bizonyos vonzó kedvességet kölcsönöz, ennek köpenye alatt őrzik azután egészen lelkiismeretlen tevékenységüket, nem csupán pénzszerzés céljára, hanem egyéb alantas céljaik elérésére is.

Egészség tekintetében vérkeringési zavarok, légzési nehézségek fordulnak elő. Ezek az emberek inkább szellemi, mint fizikai életerővel rendelkeznek. Sok mozgás a szabad levegőn: ez a legjobb orvosságuk.

A Vízöntő jegyében született férfihoz és nőhöz a legjobb partner az Ikrek és a Mérleg jegyében született nő, illetve férfi.

©2019 4WAY