Halak

(feb. 20. - márc. 21.)

HalakEzeknek az embereknek többnyire nehéz sorsuk van, jellemuk pillantonként változó ellentmondásokból áll. Legtöbbjénél a határozottság hiánya állapítható meg. Mindenféle "körülmények" hártáltatják, hogy valódi énjük szerint fejezzék ki magukat, és ezért a háttérben kénytelenek maradni. A magasabb rend? típus igen szeretetreméltó ember. A magasabb rend? Hal-ember kötelességérzete igen fejlett. Nagy igazságszeretet jellemzi, becsületére nagyon vigyáz. Tisztességes felfogása a legnagyobb elismerést érdemli, annál is inkább, mert mindíg iparkodik a bajokkal k?zd? emberek életébe egy kis napsugarat vinni.

Más típusoknál nem dominál annyira a részvét mások iránt, mint a Hal-embernél. Jellemének alapja az önfeláldozás. Mivel maga sokat szenved, érzéke van más emberek gyengeségei vagy gondjai iránt és nagyon szeretne segíteni. A Hal-típus jobban érzi magát szolgálati viszonyban, mint vezet?, uralkodó állásban.

Vezet? állásban rendszerint csak látszatnagyság. Ezek az emberek a legügyesebbek ott, ahol mások jólétér?l kell gondoskodniok, ezért sok jó vendégl?s, ápoló, dajka, de sok kedvelt szállító is van közöttük. Gyakran ?znek olyan foglalkozásokat is melyek vízzel, tengerrel vannak összefüggésben és lakhelyváltoztatással járnak. Nyugtalanságuk mindíg hajtja ?ket.

Jellemük hajlékony, puha, érzékeny, lelkesed?, jóban és rosszban igen befolyásolható,ingadozó és kissé nehezen elemezhet?.

A magasabb rend? típus idealista és sok lelki problémája van. Anyagi ügyek nem vonzzák, és mégis majdnem mindegyik szereti a jó evés-ivást. Ha az élet túl sokat követel t?lük, könnyen rezgnáltakká lesznek. Szeretik mindennek a rossz oldalát nézni, és ezért sokszor felesleges gondok okoznak önmaguknak még mások ügyeiben is. Igen kevés az önbizalmuk. Nagyon türelmesek gyengébb emberekkel szemben, rendkívüli felebaráti szeretet, könyörületesség jellemzi ?ket. Békeszeret?k, vendégszeret?k és minden szép és ideális iránti érdekl?désük - nehezen érthet? jellemük dacára is - kedveltekké teszi ?ket. Hivatásukat változtatják és gyakran van két foglalkozásuk. Hiányzik bel?lük a kitartás.

Mindíg bizonyos ideál felé törekszenek, amit magukon vagy másokon szeretnének megvalósítani. Ezért sokszor különösnek, s?t önfej?nek hatnak, amit különben ritkán lehet rájuk mondani, mert alapjában véve igen keveset kívánnak önmaguknak. Velük született jóságuk néha pazarlásra készteti ?ket.

Vannak közöttük érdektelen, energiátlan emberek. ?k ingadozók, zavartak és fantasztikusak, önmagukra nézve veszélyes medialitással rendelkeznek, amely minden idegen hatásra reagál és behódol.

Egészen rossz konstellációknál roppant nehéz élet és sok megpróbáltatás vár rájuk. Ilyen lusta a természetük és a legalacsonyabb foglalkozásokat ?zik.

A Halak jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner a Rák és a Skorpió jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY