Kos

(márc. 21. - ápr. 20.)

Kos Ezek az emberek nagy életer?vel és jó egészséggel rendelkeznek. Akarater?, impulzivitás, határozottság, tetter?, bacsvágy, optimizmus és bátorság a legf?bb tulajdonságaik. Er?sen tudnak kívánni. Gyorsan és könnyen lelkesednek, úgyhogy különösen alkalmasak vezet? szerepre. (Miel?tt mások elhatároznák magukat, ?k már az élen vannak, skoszor nem is ambícióból, hanem lelkesedésb?l.) Már mint gyermek, felt?nik a Kos-ember játszótársai között vezet? szerepében. Harci készségük ellenére minden áldozatra készek. Bizonyos nyugtalanság jellemzi könnyen izguló lényüket, szenvedélyük sokszor veszélyes helyzetbe hozza ?ket. Nehezen tudnak tisztába kerülni saját érzéseikkel, és ezért könnyen esnek széls?ségekbe. Általánosságban nagylelk?ek és haragjukat gyorsan elfelejtik.

Szeretik a romantikus, kalandos, spekulatív dolgokat, szeretik a változatosságot. Ideáljaiktól nehezen téríthet?k el. Bár gondolkozásban, szavakban és tettekben alaposak és nam csinálnak félmunkát, ha valamibe belekezdenek - mágis csak a gyorsan végezhet? dolgokra alkalmasak. Másnak engedik át azt a munkát, mely kitartó megeröltetést kíván.

Társaságban mulattatók, tréfás, kedves modoruk van és jó pajtások tudnak lenni.

Szeretik a rendet, a harmonikus környezetet, de környezetükt?l megkövetelik az alárendeltséget és a segítséget saját céljaik elérésére.

Legérzékenyebb testrészük rendszerint a fejük, ezért gyekran szenvednek fejfájásban. Kimerültségnél gyakori szemfájás, neuralgia, álmatlanság. Többnyire éles tekintet, jó hallás, ízlés és szaglás jellemzi ?ket, de kevés érzékük van a mély érzésekhez.

Ha azonban elfogja ?ket velemely szenvedély, attól nehezen tudnak szabadulni. Azoknak, akik képességeikkal visszaálnek, legnagyobb hibájuk a csalásra való hajlamosság, ezek elég ügyesek a megtévesztésben.

Az alacsonyabb rend? típusok hajlamosak a bosszúvágyra és brutalitásra.

A Kos jegyében született férfi és n? egyaránt az Oroszlán vagy a Nyilas jegyében születettekkel tudja a legharmónikusabb partnerkapcsolatot kiépíteni.

©2019 4WAY