Bika

(ápr. 21. - máj. 20.)

BikaFejlett akarat és érzésvilág a jellemz?jük, mindíg er?sen anyagias hajlamúak. Vágynak nagy pénz és birtok után, s nagyszer?en alkalmasak arra, hogy más részére is pénzt keressenek. Kit?n? hivatalnokok és jobban megfelelnek alkalmazotti, mint vezet? állásban, mivel azonban rendszerint igen megbízható, becsületes emberek és jól végzik feladatukat, sokszor kerülnek reprezentatív állásba, vezet? pozíciókba. Rendkívül er?s és makacs akaratuk van. Ha valamit elvállalnak, akkor er?sen kitartanak mellette, nehezen befolyásolhatók. Türelmesek, nyugodtan tudnak várni, amíg valami megérik (ellentétben a Kos-típusokkal), úgyhogy többnyire el is érik céljukat. Küls?leg nyugodt természetet mutatnak, s?t rendszerint beszédmodoruk is nyugodt, határozott és imponáló. Felfogásuk er?sen konzervatív. Bensejük azonban er?s szenvedélyt takar. El?szeretettel viseltetnek a másik nem és minden életöröm iránt. Több az életerejük mint az összes többi tizenegy embertipúsnak. Ezért igen jótékonyan hatnak olyan emberekre, akikb?l ez a vitalitás hiányzik. Szokásuk: mindenben túlozni mind a munkában, mind a játékban, mind pedig az érzéki kilengésekben, az evés-ivásban és minden egyébben. Pedig tudniok kell, hogy jóból is megárt a sok.

Bár nagyon jó barátok és pajtások, mégis bizonyos hajlamuk van az elkülönülésre, és ezért kissé egyoldalúakká válnak. Nehéz velük igazán megbarátkozni.

Kissé lassúak, szellemileg és lelkileg nehézkesek. Szinte hiábavaló kísérlet valamiképpen átformálni ?ket. Mint barátok jókedv?ek, de csak addig, amíg engedékeny az ember velük szemben. Viszont veszedelmes ellenfelek. Ha valaki ingerli ?ket, nehezen csillapodó düröhamot kapnak. Nagyon érzékenyek az ellentmondásokkal szemben, viselkedésük ilyenkor bizony goromba és nyers. Ezek azonban csak epizódok az életükben: rendszerint mégis türelmesek és tartózkodóak. Nem szeretik az izgalmakat és a kritikát. Családias érzékük er?s, szeretik a dalt és muzsikát; értenek ahhoz, hogyan kell a kellemeset megtalálni és élvezni.

Legnagyobb hibájuk: bizonyos kényelemszeretet és lassúság, amely testi zavarokat is el?idézhet. Ez a fajta er?sen hajlamos a túlzásokra, emésztési betegségekre, de nagy vitalitásuk folytán legtöbbször mégis hosszú élet?ek és szerencsések.

A Bika jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner a Sz?z, és a Bak jegyébenm született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY