Ikrek

(máj. 21. - jún. 20)

IkrekNehezen kiismerhet? emberek, ezért nehezen is érthet?k meg. B?kez?ek és fukarok egyszerre, fellépésük lehet határozott, de félénk-ideges is, konzervatíavak és halaók. Majdnem minden tulajdonságuknak, s?t sorsuknak is: két arca van. Csak a gondban és a bajban egyformák, mert ezt nehezen tudják elviselni, egészen feldúlja idegeiket.

Jellemük alapja: az ésszer?ségre való beállítottság. Élénkek, mozgékonyak, nyugtalanok és ingerlékenyek. Gondolkodásmódjuk rendszerint világos, kritikájukban logika van, érdekl?désük sokoldalú, úgyhogy sokszor elaprózzák magukat. Felt?n? náluk, hogy szeretik a változatosságot, legjobban szeretnének egy id?ben két helyen lenni. Sokszor elkezdenek valamit, majd abbahagyják, közben máshoz kezdenek és csak azután folytatják megint az els? munkát. Ez a velük született sokoldalú és nyugtalan szellemben rejlik. Ezért többnyire felületesek, amit azonban igen ügyesen tudnak leplezni.

Könnyen bafolyásolhatók, környezetük könnyen téríti el ?ket szándékaiktól.

Energiájuk inkább agilitásnak, mozgékonyságnak tekinthet?, és azt rendszerint praktikusan kihasználható képzettség elérésére használják fel. Okosan gondolkodnak el?nyeikre, keresked?i ügyességgel rendelkeznek, beszédben és írásban tehetségesek. Serénységük nem enged nekik szabad id?t. Könnyen túldolgozzák magukat. Lelkileg igen érzékenyek és könnyen elveszítik egyensúlyukat.
Belátó értelem, ésszer? érvek elfogadása, alkalmazkodás jellemzi ?ket.gyorsan fogják fel a pillanat követelményeit és bajban is eltalálják, amit tenniük kell.

A magasabb rend? Ikrek-típus megbízható jellem, mert sok nemes vonás, jóakarat, együttérzés és kötelességérzet lakik benne.

Az alacsonyabb rend? típus hazugságra, rágalmazásra, csalásra és részrehajlásra. Ezek lelkiismeretlen, különösen felületes érzelm? és rendkívül határozatlan emberek, akik képtelenek koncentrálni.

Társaságban az Ikrek-típus szeretetre méltó, udvarias, barátságos, többnyire tréfás, jó humorú. Igen ügyes és jó modora van. Ezért általános szimpátiának örvend.

Könyvkeresked?k, utazók, tudósítók között sok Ikrek-tíusút találunk, mert megértik a nagyközönség ízlését.

Sok alvásra van szükségük, nagy izgalmaktól tartózkodniok kell.

N?i horoszkópban ez a Nap-helyzet sokszor két szerelmi élményt vagy két házasságot jelent, esetleg ikrek születését is.

Az Ikrek jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner a Mérleg és a Vízönt? jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY