Rák

(jún. 22. - júl. 22.)

RákNáluk az érzések - a családhoz, az otthonhoz és az anyához való kapcsolat - játsszák a legf?bb szerepet.

Temperamentumuk kissé flegmatikusra hajló, de többnyire becsvágyó, ha passzív formában is. Igen fontos számukra a nyilvános elismerés és a hatalom, de azt remélik, hogy ezt inkább szerencse, mint szívós er?feszítés hullajtja az ölükbe. Mmindíg bizonyos feszültség áll fenn náluk az akarás és a kivitel között. Miután érdekes keveréket ?riznek magukban az óvatosságból és a flegmából, sokszor aláértékelik önmagukat, gyakori a kissebbségi érzés bennük.

Er?sen szenzibilis természet, lelki tekintete mély bens?ségekre irányul, így sokszor passzívnak látszik, és nem tevékenynek - pedig igen intenzíven foglalkozik a csakis érzelmileg megfogható dolgokkal és ideálokkal. Olyan mélyen, ahová ?ket anyagias hajlamú emberek nem követhetik, ezért álmodozónak tartják ?ket. Sokszor mediális hajlamuk van.

A 12 típus között a Rák-jegy?eknek van a legjobb memóriájuk. Szívesen emlékeznek a múltra, mások által régen elfeledett részletekre. A gyakran felidézett emlékek miatt kissé "antiknak" látszanak. Igen er?sen fejlett náluk az anyai érzés. Környezetükkel szemben úgy anyáskodnak, hogy az már szinte gyámkodásszámba megy.

Általában alkalmazkodó, támogatásra szoruló, szelíd és gyenge jellemek. Gazdag érzelmi életük következtében romantikusak és rajongók, de makacsok is, könnyen sért?d?k.

Hangulata rendkívül változó, a változó Hold észrevehet?en befolyásolja (mert a Rákban van a Hold leger?sebb hatása). A szeszélyesség megnehezíti a vele való érintkezést. Ennek az az oka, hogy a Rák-típus minden küls? hatásra igen érzékeny, környezetében mindent rögtön megérez, annyira, hogy a ki nem mindott gondolatokat is eltalálja. Ellenszenves környezet beteggé vagy cselekvésre képtelenné teheti. Hajlik az önsajnálatra, a melankólikus és a lemondó magatartásra; kissé bizonytalan, határozatlan, de jólelk?, barátságos, segít?. Vagy er?sen vallásos, vagy hajlamos a babonára. Még a Rák-típusú férfinak is szüksége van a szeretetre, a gyengédségre és a ragaszkodásra.

Majdnem minden Rák-típusú n? anyaságra vágyik. A Rák-típus legf?bb erénye, hogy teljesen odaadó az iránt, amit szeret és becsül, legyen az ember, gyakorlati dolog, vagy ideál. Minden érzése valódi és igaz, bár változó a Rák-típus változékony természete miatt.

Egészsége törékeny. nem alkalmas kemény testi munkára. Gondok és félelmek emlsztési zavarokat okozhatnak nála és gyakran szenved képzelt betegségekt?l. A betegség idején mindjárt a legrosszabbtól tart, és éppen ezért el?fordul, hogy megkapja azt a betegséget, amit?l fél.

Bár viselkedésében tapintatos, kedves, vidám, szerény, mégis megérezni rajta, hogy ritkán harmónikus. Mély érzése és jósága miatt, gyengeségei ellenére is, szeretik.

Sikert csak élete második felében ér el. Sok változás történik sorsában, hajlamaiban, barátai között; gyakran változtatja lakását és lakóhelyét, szeret utazni, vándorolni. Szereti az olyan foglalkozást, amelyben a nagyközönség is szerpet játszik. Például kit?n? színészek, muzsikusok, rádiósszakemberek, divatszakemberek, fényképészek, idegenvezet?k a "Rákok". Olyan foglalkozások is alkalmasak a számukra, melyek vízzel és folyadékkal vannak összekötve. Kit?n? történelemtudósok és régiségkutatók vannak közöttük, mert mindíg van érzékük a múlt iránt. Szeretnek takarékoskodni és szeretnek gy?jteni, mégpedig a legkülönfélébb dolgokat, pl. leveleket, könyveket, bélyegeket, emlékeket és mindeféle ritkaságokat, apróságokat, amiket más ember nem ?rizne meg. A n?k kiváló betegápolók, és majdnem kivétel nélkül háziasak.

A Rák jegyében született férfihoz és n?höz a jegjobb partner a Skorpió és a Halak jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY