Szűz

(aug. 24. - szept. 23.)

SzűzKissé flegmatikus temperamentum. Leger?sebb náluk a recionális dolgokra irányított gondolkodás, és az ítél?képesség. Az összes embertípus közül a legkritikusabb természet. Kritikája nemcsak másokat, de saját magát is érinti, állandóan analizálja, elemzi önmagát, ezért a legjobb önismerettel rendelkezik az összes embertípus közül.

Szerény magát alárendel?, komoly, igen egyszer?, lelkiismeretes, megbízható, rendszeret?, s?t gyakran pedáns.

Rendkívül nagy szellemi mozgékonyság, tudományos kutatási vágy, feltaláló tehetség jellemzik. Különös tehetsége van a megfigyelésre, elemzésre és az organizációra. Ritkán hajlamos a fantasztikus cselekvésre, ehelyett szorgalommal, gy?jtéssel teljesít munkát a közjónak.

Két lábával er?sen áll a földön és mindíg látható, fogható és felfogható dolgokhoz tartja magát. Ennek dacára magasabb szellemi felfogásra törekszik. Gyakran vezetik vallásos és okkult eszmék, de még ilyenkor is igyekszik a gyakorlati élettel való kapcsolatot fenntartani. Különösen helyes munkarendszere van.

Cselekedeteiben óvatos, el?relátó és alapos, de túl sok súlyt helyez a részletekre, a mellékesre, így aza veszély fenyegeti, hogy a lényegesre nem lesz elég tekintettel. Minden új vonzza, ezért többhöz fog hozzá, mint amennyit be tud végezni. A mellékes dolgok megfigyelése útján tudást szerez egy-egy tárgy sokoldalú megítélésében. rendszerint jó alkalmazkodóképességgel és önuralommal rendelkezik.

Normális tehetségnél is rendkívül élénk, gondolkodó, gyors felfogóképesség, humor és jó emlékez?tehetség jellemzi. Majdnem mindannyian szeretnek olvasni, sok közöttük a gy?jt?, a "könyvmoly" szobatudós és a rendkívül szorgalmas hivatalnok is. Kétségtelenül a Sz?z-jegy? emberek a legm?veltebbek. A tudomány legkíválóbb kévisel?it, de kit?n? kereskedelmi képzettség? embereket, diplomatákat és irodalmárokat is találunk közöttük. A magasabb rend? típus mélyen becsületes tudáskeres?, és sohasem hagyja el a szigorúan normális és etikai irányvonalat, rendkívül nagy a felel?sségérzete. MInt barátok, tartózkodó lényük és egocentrikus beállítottságuk mellett is mély, bens?séges kapcsolat kialakítására képesek. Családjukkal szemben sem önz?k. Ezekre az emberekre gondolkodás nélkül lehet titkot bízni, azt meg?rzik. Hívek önmagukhoz is.

Mint minden más jegynél, a Sz?z jegynél is vannak a Napnak jó és rossz pozíciói, de itt a különböz? kozmikus hatások jobban egymásba folynak, mint más jegyeknél. Majdnem minden Sz?z típusú egyénnek jut az alacsonyabb rend?ek tulajdonságaiból is. Ehez tartozik egy bizonyos nyugtalanság, határozatlanság, az önbizalom hiánya, er?s egocentrizmus, gáncsoskodás, önnállótlanság. Ezek a tulajdonságok csak a Napnak egészen els?rangú helyzete esetében hiányoznak. Bár mindannyian er?sen hajlanak a kritikára, az idegen kritikát nem szenvedhetik. Túlságosan finoman érz? típus, a környezete rezgéseire is érzékeny, valóságos "barométer-természet" a szmpátia és az antipátia megítélése szempontjából. Józan, okos gondolkodását, majdnem a szkepticizmusig hajtja. Izgalmi állapotában emberszeretet és önuralma ellenére meggondolatlanságokra képes.

Felt?n? tulajdonsága: törekvés a bels? és a küls? tisztaságra. N?knél és férfiaknál egyformán velük született a szeméremérzet, ami csak az alacsonyabb rend? típusok esetében fajul el a pr?dériáig.

Betegség tekintetében az emésztés és a neurózis a jellemz?jük. Ezek az emberek különösen kényesek a higiéniéra, táplálkozásra, amit már a jellem alaptónusa, a tisztaság utáni vágy is kifejez.

A Sz?z jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner a Bika és a Bak jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY