Mérleg

(szept. 24. - okt. 23.)

Mérleg Szellem és érzés itt harmónikus egésszé egyesül. A legbens?bb természet sorsa: az egynsúly és harmónia utáni állandó vágyakozás.

Többnyire életvidám, szangvinikus temperamentumot, puha, kellemes, de kissé ingadozó jellemet látunk. Osztani és ajándékozni akar. Mésem tudja önmagát feladni és magát másokban elveszíteni.

Nekik feltétlenül szükségük van más emberekre, ezért a házassági kötelék fontos szerepet játszik életükben. A házasság tartósságga mégsincs náluk biztosítva. Alig akad más embertípus, amely ilyen simulékonyan, bájos, lekötelez?en szeretetreméltó volna. Amellett mértékletesen tartózkodó az emberekkel való érintkezésben, a szerelemben és a nyilvános életben. Mégis, egyik embertípus sem képes olyan könnyen és olyan nyomtalanul törölni valakit az életéb?l mint, akire már nincs szüksége, aki ránézve már hasznos nem lehet, mint éppen a Mérleg jegyében született. Minden eszköze megvan ahhoz, hogy elbájolja az embereket, de ? maga is azt kívánja, hogy mások lekössék és meghódítsák. De ha a varázs elmúlik, akkor el?térbe lép ennél a jellemnél mindaz, ami kalandos, megbízhatatlan, ingadozó.

Bár többnyire életvidám, szereti a víg társaságot és érzéke van minden öröm iránt, amely a világot megszépíti. Összehasonlító-képességével könnyen felfedez az emberekben dolgokat, és körülményeket, amelyeket más ember észre sem venne. Áldozatkész addig, amíg valakinek a b?vkörében tudja magát - és minél eszményibb ez a kapcsolat, annál jobban vonzza ?t.

Amilyen h? és odaad? házastárs és jó barát tud lenni, olyan gyorsan képes mindent felejteni, ha újabb vonzalomra talált. Mindíg újabb és újabb bens? élményt keres.

Többnyire tehetségük van valamely m?vészethez. Jó ritmusérzékük van, szeretik a zenét és a táncot, megértéssel vannak a nemesebb m?vészetek iránt. Forma- és szépségérzékük kit?n?. bens? gazdagságuk dacára, ami szimpatikussá teszi ?ket, hiányzik a végs? koncentráció mind a képességeikb?l, mind a cselekedeteikb?l.

Kimondott szépérzékük és rendszeretetük dacára kényelemre hajlanak és könnyen elhanyagolják a mindennapi élet apró dolgait. Könnyen elfelejtenek, vagy elhagynak valamit. Ennek dacára az az érzésünk van a közelükben, hoyg küls? és bels? tiszteság van jelen (csak az alacsony rend? Mérleg-ember nagyon rendetlen), és mivel nyomát sem létjuk a tolakodó pedantériának, ez különösen kellemesen hat.

Akaraterejük nem fejlett, különösen olyan dolgokban, amelyek kitartást igényelnek. kicsi az ellenállóképességük, idegen befolyásnak könnyen vetik alá magukat, és a hízelgésnek nem tudnak ellenállni.

Többnyire finomabb termélszet, amely nem szívesen folyamodik er?szakhoz. Kellemetlenül érinti minden, ami megzavarhatja az egyensúlyt és a békét. Általában a részrehajlást nem t?ri, igazságos és szívesen kész a segítségre.

A létért való k?zdelemben gyakran közönyösen passzív, várakozó magatartása hátráltatja az öntudatos átüt?er?vel való cselekvésben. Szeret más emberekre támaszkodni és másokkal együtt dolgozni. Ezért az életben nagy képességeik és küls? el?nyeik mellett ritkán érvényesülnek annak ellenére, hogy magas szellemi ambícióik vannak. Lekötelez? szeretetreméltóságukkal hibáikat újra és újra feledtetik. Az alacsonyabb rend? típus erotikus kilengésekre hajlamos. minden területen állhatatlan, hiányzik bel?le a kitartás.

Legjobban ott állja meg a helyét, ahol nagy megfigyel?képességét csendben és nyugodtan felhasználhatja. Például remek titkár lehet bel?le.

A Mérleg jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner az Iker és a Vízönt? jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY