Skorpió

(okt. 24. - nov. 22.)

SkorpióA Napnak ez az állása többnyire egymásnak ellentomdó befolyásokat jelent mind jó, mind rossz értelemben; mind emelkedés, mind hanyatlás tekintetében. Rendszerint világosan meg tudjuk különböztetni a Nap jó és rossz aspektusai szerint a jótékony és a káros hatásokat, de a Skorpió jegyében ugyanazon horoszkópban vannak az egymásnak ellentmondó befolyások, amelyek különböz? id?ben jutnak érvényre. Ezért rendkívül nehéz vázlatos képet adni err?l a jegyr?l. Ennek ellenére a "Skorpió-embernek" - mind a magasabb, mind az alacsonyabb rend? típusnak - igen határozott jellemvonásai vannak, így aztán vagy nagyon kedvelt embertársai szemében, vagy éppen ellenkez?leg. ? maga is vagy kimondott szimpátiával, vagy kifejezett antipátiával van embertársai iránt. Középutat nem ismer, a félbehagyott ügyeket nem szereti, inkább mindenképpen a széls?ségek felé hajlik.

Jelleme igen prolematikus, titokzatos, méltóságos, tartózkodó, idegenekkel szemben bizalmatlan. Sok szilárdság, er?, önérzet, büszkeség, bátorság és vállalkozási szellem van benne. Természete kissé negatív. A flegamtikusnak és kolerikusnak a keveréke. Többnyire nyugodt, magukon uralkodni tudó emberek, mégis könnyen és ingerlékenyen reagálnak különböz? befolyásokra, ezért nem ritka náluk a hirtelen dühkitörés. Mindíg idealizmusra törekednek. Függetlenségre, befolyásra és személyiségük érvényesülésére vágynak.

Eljárásukban agresszivitás jellemzi ?ket. Ritkán gyengék vagy ingadozók, inkább félreérthetetlenül határozottak. Céljuk elérésére minden elképzelhet? eszközt igénybe vesznek, ellenállás esetén a legveszélyesebb eszközökt?l sem riadnak vissza. Saját ügyeikben határozottan titokzatosak, tartózkodók és hallgatagok. Kit?n?en értenek ahhoz, hogy más emberek titkait kikutassák.

A Skorpió-ember veszekedésre hajlamos, szeret éles vitákba bocsátkozni. Haragját élénk vitákban vezeti le. A rajta esett sérelmet és igazságtalanságot soha nem felejti el, ha látszólag meg is bocsátja. Mint ellenfélt?l, félni lehet t?le. Viszont ugyanakkor h? és becsületes barát. Mint munkatárs a legderekasabb pajtás. A n?k különösen okosak, ügyesek és minden szeretetük és gyengeségük mellett céltudatosak, nagy lelkier? lakik bennük, ezért mint feleségek, édesanyák kiválók. A vonzalomnak és a visszatetszésnek, dícséretnek vagy kifogásnak minden nyilvánítása termékeny talajra hullik náluk.

Nehezen tudják mások uralmát elviselni, nem engedik magukat elnyomni. A kritikát is rosszul t?rik, mert meg vannak gy?z?dve arról, hogy a legjobb szándék vezette ?ket. Szeretik a tetszést, a sikert, a hízelgés és az imádat boldoggá teszi ?ket. Könnyen sért?dnek.

A magasabb rend? típusnak nagy érzéke van az igazsághoz és a becsületességhez. Igen önzetlen tud lenni és mások jogos ügyéért annyira képes magát exponálni, mintha az a saját ügye lenne. Szeret mindent helyesen, korrektül és világosan elintézni.

Szellemi képességei többnyire kit?n?ek, iránya azonban nem egységes, felmegy a szellemi magasságokba és le, alacsony ravaszságokba, fondorlatosságokba és elítélend? szenvedélyekbe. Ösztön és akarat itt olyan ellentmondásokba viszi a Skorpió-embert, amilyenben egyik más típust sem. Csak akkor fejl?dnek ki magas szellemi képességei, ha fegyelmezni tudja ösztöneit. Van közöttük aki hiretelen haragú, könnyen izguló, túl aktív, tele életvággyal, kilengésekre és bosszúvágyra utaló hajlammal. Ezek rendszerint tudatlan emberek.

Mindíg újra felt?nik a Nap ilyen állásában rejl? ellentmondás: vannak közöttük típusok, akik alacsony és népszer?tlen hivatást töltenek be és abban mégis kit?n?en el?rejutnak. Vagy fordítva: mások igen magas állást töltenek be, de siker nélkül.

Könnyen kapnak gyulladásos megbetegedéseket. Ritka és szokatlan zavarok is el?állnak náluk, azonban többnyire nagy életer?vel és kit?n? regenerációs képességgel rendelkeznek.

A Skorpió jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner a Rák és a Hal jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY