Nyilas

(nov. 23. - dec. 21.)

NyilasA Nyilas típusnak van a legnagyobb önbizalma és a Nyilas a legmagabiztosabb ember. Mindíg reménykedve néz a jöv? elé. Egész szellemi magatartása spekulatív, keresi a "jó alkalmakat". túl nagy az optimizmusa, minden idegen tanítást elutasít megától. Elzárkózik minden más tudástól, s?t magától a tudománytól is, azért gyakran utópiák után fut. Annak dacára, hogy élettapasztalatait legjobban a saját személyén keresztül szereti megszerezni, állhatatlan és nyughatatlan természete ezeket nem használja fel. Rendszerint több hivatást tölt be (gyakran változtat foglakozást), viszont egyszerre csak egy gondolattal foglalkozik és ezért el is éri célját.

Szeret nagy terveket kovácsolni saját eszméib?l, ezeknek kivitelezéséhez és részletezéséhez mindíg társra van szüksége. Akik tisztában vannak önmagukkal, természetükkel és a Nyilas-típus által képviselt elvet - "Élni és élni hagyni" - helyesen viszik keresztül, azok rendkívül nagy sikereket érhetnek el. Másoknál azonban a túlzott aktivitás az életer? elpazarlásához vezet. Ez a típus hjlamos túleröltetésre és a minden irányban való túlzásra. Tévesen hiszi, hogy ? mindent kibír.

Szabadságvágy, messzeségek utáni nosztalgia, lelkesed?képesség (amely gyakran csak szalmaláng), impulzív vállalkozási szellem és hirtelen elhatározások befolyásolják jellemét, ami a magasabb rend? típusnál többnyire ?szinte, jóságos, joviális, nagylelk?, bizalommal teli és magasabb célok felé törekv?.

Ezek az emberek gyakran el?kel? passziókat, többnyire sportokat ?znek. Nagy állatbarátok, különösen a lovak és kutyák érdeklik ?ket, a modern ember ezt autókkal és repül?gépekkel pótolja. Szeretnek utazni. Nagyon ellentétes pozícióknak kell lenniök az egyéni horoszkópban, ha ezt a nagy utazási vágyat nem találnók meg egy Nyilas-típusban.

Szabadságvágyuk ellenére mindíg elismerika törvényest és alkalmazkodnak a rendhez, harmóniához, a vallás vagy törvény parancsaihoz. A magasabb rend? típus igazságos ember, aki többnyire az életben is vallási kérdeésekkel, filozófiai és világnézeti dolgokkal kerül érintkezésbe. Többnyire jó intuíciója van, és arra rendszerint rá is bízhatja magát. Ezek az emberek igen közlékenyek és ezért mindíg szükségük van olyan környezetre, amire rábízhatják gondjaikat, viszont nincs türelmük másokat meghallgatni.

Többnyire békeszeret?k és szándékosan nem bántanak meg másokat. Ha ingerlik ?ket (alacsonyabb rend? típusnál ez a legcsekélyebb korlátozásnál is el?fordul), akkor er?sen fellázadnak. Ebben az esetben súlyos sértésekre képesek, és rendszerint eltalálják az ellenfél legfájóbb pontját. Alacsonyabb rend? típusuk túlzott, minden tekintetben szívesen zsarnokoskodik. Spekulatív érzésük botlásokra vezet.

A legjobb jellem ott fejl?dik ki, ahol meghagyják teljes szabadságukat. Sajnos, nincs semmihez türelmük, szeretetreméltó lényük ellenére indulatosságra hajlamosak. Még a magasabb tudás utáni vágy is elfajul náluk, mert nincs kitartásuk alaposan tanulmányozni valamit és csak kivonatokból, vagy más egyéb, meg nem eröltet? kis m?vekb?l szerzik meg tudásukat, és ezzel hosszú vitákban és érvelésekben élnek vissza: tudniillik nagyon szeretik önmagukat hallgatni és nagy gesztusokkal, hatásosan viselkedni.

gyengeségeik ellenére sem lehet rájuk sokáig haragudni. A Nyilas asztrológiailag Jupiter-jegy. A Jupiter alatti emberek pedig kedveltebbek, mint a többiek; ezekre mondják, hogy "joviális" ember.

Tüdejük legtöbbször gyengén fejlett és jele annak, hoyg természetük megkívánja a friss leveg?n való foglalkozást. Legveszélyesebb azonban túlzott aktivitásuk, mert ezt gyakran általános gyengülés követi.

A Nyilas jegyében született férfihoz és n?höz a legjobb partner a Kos és az Oroszlán jegyében született n?, illetve férfi.

©2019 4WAY