A Rock & Roll - zenéjét és ritmusát tekintve - nemcsak a legviharosabb táncok egyike, de egy egész irányzat születése is neki köszönhető.

A tánc ritmusa hasonló a Jive-hoz, csak gyorsabb.

Koreográfia:
2 alaplépés
1 lány kifordul
1 lány fordul kar alatt
1 kézcsere hát mögött
1 jobbról simogat
1 balról simogat
1 két kézzel símogat
1 kar átvezetés
1 lány fordul kar alatt
1 gugolós átfordítás

Alapállás
Minden pár egy irányban áll, nyitott latin alaptartás, csak bal kéz fogással.

Alaplépés
Fiú bal lábbal, lány jobb lábbal hátralép, majd vissza.
bal lábbal előre pont, majd zár, jobb lábbal előre pont, közben a lábat jobbra kifordítja, majd zár.

Lány kifordul
Fiú két alaplépése alatt a lány a fiú bal karja alatt kifordul balra, majd vissza.

Kar alatt fordul
A pár a két pont-zár-pont-zár ütemére helyet cserél, miközben a lány a fiú bal karja alatt megfordul.

Kézcsere hát mögött
A pár újra helyet cserél, ezúttal a fiú a háta mögött átvéve a lány kezét.

Jobbról simogat
Az alaplépés előre ütemére a fiú a bal kezével a lány jobb kezét a feje fölé emeli, elengedik egymás kezét, majd a hátra ütemére a lány jobbról megsimítja a fiú fejét, majd megfogják egymás másik kezét.

Balról simogat
Az alaplépés előre ütemére a fiú a jobb kezével a lány bal kezét a feje fölé emeli, elengedik egymás kezét, majd a hátra ütemére a lány balról megsimítja a fiú fejét, majd megfogják egymás mindkét kezét.

Két kézzel símogat
Az alaplépés előre ütemére a fiú a lány mindkét kezét a feje fölé emeli, elengedik egymás kezét, majd a hátra ütemére a lány balról és jobbról megsimítja a fiú fejét, majd megfogják egymás kezeit.

Kar átvezetés
Az alaplépés előre ütemére átemelik a másik jobb kezét a fejük felett, elengedik a kezeket, majd a hátra ütemre végigsimítják egymás karját, miközben mindketten balra fordulnak a felsőtestükkel 90 fokot. Utána a fiú megfogja a jobb kezével a lány bal kezét.

Gugolós átfordítás
Az alaplépés előre ütemére a fiú legugol a lány lába elé, átveszi a lány bal kezét a jobb kezébe a lány háta mögött, majd balra fordulva a hátra ütemre mindketten megfordulnak. A figura után az eredeti állással szemben állnak, és kezdik előről a koreográfiát.

Related pages:
Jive

©2019 4WAY