Katonai viccek


Az őrmester kiáll az újoncok elé:
- Na ide figyeljenek! Van maguk között érettségizett?
- Jelen őrmester elvtárs! - szól valaki.
- Na ha maga olyan okos, akkor mondja meg hogy hány fokon forr a víz!
- Jelentem száz fokon!
- Maga marha! Kilencven!
- De jelentem őrmester elvtárs hogy száz fokon!
- Ne pofázzon! Azt mondtam hogy kilencven!
- Értettem őrmester elvtárs!
Másnap ismét eligazitás folyik. Az őrmester így szól:
- Na hol van az az érettségizett?
- Jelen, őrmester elvtárs!
- Na ide figyeljen, magának volt igaza. A kilencven fok az a derkészög.


A katona éjszakai orségben áll. Egyszer csak zörgést hall:
- Állj ki vagy?
- Anyád a demizsonnal.
- Anyám állj! Demizson tíz lépést elore!


Egy katona megy hazafelé, és mikor egy sűrű, sötét erdőn halad át, elébe toppan egy ronda boszorkány, vállán egy bagollyal.
- Na te katona! -szól a boszorka- Tudom én hogy mire vágysz! Ha kitalálod, mi ez itt a vállamon akkor a tied leszek!
A katonának nincs gusztusa a csúnya öregasszonyhoz ezért így szól:
- Az egy disznó!
- Na jól van, határeset. Elfogadom!


A fiatal katonatiszt így szól a barátjához:
- Képzeld megnősülök. Eljönnél tanúnak?
- Természetesen. Soha nem szoktam cserbenhagyni a bajtársaimat ha szerencsétlenség éri oket.


Az egyik kaszárnyában újságírók jelennek meg egy nap, hogy cikket szeretnének írni a katonák szerelmi életéről. Kérdezgetik sorban a legények nevét, életkorát, nősek-e vagy sem, szeretőjük van-e, és ha van hogy hívják. Kilép az első:
- Kovács Zoltán vagyok 21 éves, nőtlen, van szeretőm, a Zseni.
Kilép a második és jelenti:
- Nagy Péter, 23 éves, nőtlen, szeretőm Zseni.
Kilép a harmadik:
- Hosszú József, 19 éves, nőtlen, szeretőm Zseni.
Utolsóként kilép egy vézna cigánylegény és szégyenlősen így szól:
- A nevem Zseni.


Egy katona kérdezi a barátjától:
- Mondd mivel lehetne a kimenő ruhámból kivenni ezt a csúnya foltot?
- Látszik, hogy újonc vagy. Szerezzél valahonnan öt üveg sört.
- A sör ilyen jó folttisztító?
- Ki beszél itt folttisztításról? A sört a ruharaktárosának adod, és rögtön kapsz új kimenő ruhát.


Kiképzéskor az újonc nem érti, hogy a rakéta kilövése után miért nem megy bele a víz a tengeralattjáró kilövő csövébe. Az őrmester bölcsen közli:
- Azért nem folyik be mert a hermetikus zár nem engedi.
- Mi az a hermetikus zár?
- Fingottál már fürdés közben?
- Jelentem, fingottam.
- És belement a víz a seggedbe?
- Jelentem nem.
- Látod. Ez a hermetikus zár.


A román katonáknak napiparancsot osztanak:
- Dimitrij!
- Parancs!
- Vegyen egy seprűt, és söpörje fel az udvart!
- Igenis értettem!
- Teodoru!
- Parancs!
- Fog egy gereblyét és fölgereblyézi a pázsitot!
- Igenis értettem!
- Ábel!
- Parancs!
- Vegyen egy rongyot és mossa föl a latrinát!
- Igenis! Sejtettem!


Két katonatiszt beszélget:
- Képzeld nekem milyen feleségem van! Ha este hazamegyek, és meg akarom csókolni, engedélyt kell tole kérnem.
- Az semmi - mondja a másik - ha én meg akarom este kefélni a feleségemet, sorba kell állnom.


A csata végeztével az ezredes magához hívatja a katonákat, és mindenkitől megkérdezi, hogy milyen hőstettet hajtott végre a csatában.
- Én levágtam egy ember lábát! - húzza ki magát egy vézna kis katona.
- Jobban tette volna, hogy ha a fejét vágta volna le! - válaszolja az ezredes.
Mire a vézna kis katona:
- Feje már nem volt szegénynek.


A lövészárokban a parancsnok elkiáltja magát:
- Tűz!
Mire megszólal az egyik újonc:
- Hol?


A kiskatona leszerel, és hazafelé menet elhatározza, hogy az útjába eső első nőt magáévá teszi annyiszor, ahány foga van. Egy idős nénivel hozza össze a sors:
- Mondja öreganyám hány foga van?
- Összesen egy! - válaszolja a néni.
A katona elmeséli a fogadalmát, és teljesíti is azt. Már éppen indulna tovább, mikor utánakiált az öregasszony:
- Várjál fiam! Van itt hátul még egy gyökér is!


A laktanyában ordítozik az őrmester:
- Akinek van felesége, az álljon jobbra, akinek nincs, az balra!
- És aki homokos, az hova álljon? - kérdi valaki.
- Szorosan mögém!


Kihallgatás a laktanyában:
- Alezredes elvtárs kérem engedélyezni hétvégi eltávozásomat!
- Szolgálatban lesz honvéd elvtárs, de rá se rántson majd a jövő héten mehet.
- De alezredes elvtárs akkor inkább rárántok!


Újoncok vonulnak be. Az őrmester írja a neveket, és megszólal:
- Akinek th-val, y-al vagy valamilyen különleges módon írják a nevét az elore szóljon! Jelentkezik egy újonc:
- Én y-al írom a nevemet.
- Igen? Hogy hívják?
- Nagy Pál.


Kovács sorkatona anyja meghal és felkérik az őrmestert, hogy közölje vele tapintatosan a rossz hírt. Az őrmester kimegy, és sorakozót rendel el.
- Lépjenek ki az árvák! -ordítja- Maga is Kovács!


A feldühödött tábornok összetrombitáltatja a helyőrséget és közli hogy amenynyiben huszonnégy órán belül nem kerül elő a felesége eltűnt gyémántgyűrűje, mindenkit hadbíróság elé állíttat. Izgatott kutatás indul meg minden eredmény nélkül. Végül a beijedt katonák beráncigálnak az utcáról egy dülöngélő részeget. Az persze tagad mindent. Hogy gyorsabban haladjanak a "nyomozással", fejjel lefelé belelógatják az udvar közepén lévő kútba. Mindhiába. Már éppen fel akarják adni, amikor az éppen felhúzott csöpögő áldozat mégiscsak megszólal:
- Fiúk tényleg hívjatok inkább valami búvárt. Én akárhogy meresztem odalent a szemem nem találok semmit.


A parancsnok beszélget a katonákkal hogy kinek mi a szakmája. Van asztalos, esztergályos, koműves, aztán egyszer csak talál egy matematika tanárt.
- Maga ért a matematikához?
- Jelentem igen!
- Akkor mondja meg mennyi háromszor tizenhét!
- Ötvenegy!
- Ejha! Hogy tudta ilyen gyorsan kiszamolni?
- Hát nagyon egyszeru volt. Háromszor tíz az harminc, és háromszor hét az huszonegy. Ebbol már csak az következik hogy huszonegy meg harminc az ötvenegy.
- És maga mondja, hogy ért a matematikához? Nem egyszerubb lett volna az hogy ötven meg egy az ötvenegy?


Sorozáson:
- Mondja a nevét kérem!
- Céjna Géza. - mondja halkan és szerényen a kérdezett.
- Mondja mérgesebben! - kiált rá a sorozó parancsnok.
- Céjna Géza, ilgum bulgum!


A katonaorvos megkérdezi a sorozásra jelentkezo újoncot:
- Van valami komoly betegsége?
- Igen van. Rövidlátó vagyok.
- És tudja ezt valamivel bizonyítani?
- Igenis kérem! Látja foorvos úr ott a falon azt a szöget?
- Látom.
- Na látja én nem látom.


- Lépjenek ki akik szeretik a zenét! -üvölt az őrmester a felsorakozott katonáknak.
Öten kilépnek a sorból.
- Mit kell énekelni? - kérdi az egyik.
- Semmit. Átviszik a tiszit klubba a zongorát.


Egy újonc panaszkodik a haverjának:
- Az őrmester hat napi fogdát sózott rám.
- De miért?
- Azt nem tudom, de azt tudom hogy ebből négyet ezért a kérdésért kaptam.


Az első világháborúban három hadnagy azzal jelentkezett az orvos alezredeshez, hogy szereljék le őket.
- Maga miért akar leszerelni? - kérdezi az elsot.
- Jelentem gyomorbeteg vagyok.
- Fél gyomorral is szolgálunk a hadseregben! - jön a rövid válasz.
- És maga? - kérdezi a másodikat.
- Jelentem tüdőbeteg vagyok.
- Fél tüdővel is szolgálunk a hadseregben! - hangzik a válasz.
- Hát maga? - kérdezi a harmadikat.
- Jelentem hülye vagyok.
Az orvos éppen kezdte volna a szokásos mondókáját, majd a felénél megállt és elordította magát
- Leszerelni!


- Miért kaptál kitüntetést? - kérdezi az egyik baka a másiktól.
- Mert megmentettem egy egész ezredet!
- Hogyan?
- Lelőttem az ezred szakácsát.


Sorakozót rendel el a százados. Egyszer csak megszólal:
- Ki mozog?
- A föld! - válaszol valaki.
- Ki mondta?
- Galilei! - szólal meg ismét a hang.
- Galilei honvéd lépjen ki!


A katonaságon így szól a százados az egyik bakához:
- Ha nem inna annyit, már régen altiszt lehetne.
- Lehet - feleli a baka - de ha egyszer bepiáltam, akkor tábornoknak érzem magam.


- Katona! Fusson a bokorhoz és nézze meg, ott vagyok-e?
Néhány perc múlva:
- Jelentem ott van! Papírral van letakarva.


Éjjel a laktanya kerítésén át próbálnak kiadni ketten egy lopott teherautó féltengelyt. Hirtelen váratlan segítség érkezik és hárman már boldogulnak.
- Kösz! De hogy kerülsz te ide tulajdonképpen? - kérdezi az egyik tolvaj.
- Az őr vagyok a toronyból. Láttam hogy nem megy.


- Mit tesz ha atomvillanást észlel?
- Jelentem gázálarcot veszek fel, és tovább mosom a folyosót.


Az újoncok bevonulnak, és az őrmester így szól:
- Jelentkezzen, akinek nagy a bakancsa.
- Jelentem őrmester úr nekem nagy.
- Akkor menjen a raktárba és cseréltesse ki.
- Őrmester úr, én inkább nem cseréltetném ki.
- Miért nem?
- Mert nekem a lábam is nagy.


Egy ejtoernyős zuhanás közben így szól a hadgyakorlatoztató tiszthez:
- Századparancsnok úr! Nem nyílik ki az ejtoernyőm!
Mire a századparancsnok:
- Legyen nyugodt, ez csak egy hadgyakorlat.


A sorozáson:
- Van valami baja?
- Még hogy van-e? A gyomorfekélyem naponta bevérzik, a tüdom egy rossz szivacs, a lábam fordítva van beakasztva és félvak vagyok.
- Alkalmas! Magának megváltás lesz a hősi halál!


A hadseregben:
- Kovács honvéd, álljon fel!
- Jelentem ez akkor sem fog menni, ha az őrmester úr miniszoknyában vezényel!


A laktanyában kolerajárvány tör ki. A vezetőség elrendeli, hogy figyeljék a mellékhelységet. Egyik éjszaka Kovács közlegényt felverik az álmából:
- Azzonal jöjjön velünk, mert maga kolerás!
- Honnan veszik?
- Megfigyeltük, hogy tizenegyszer ment egymás után a mellékhelységbe.
- Az igaz, de tízszer foglalt volt.


Az őrmester így szól a leszerelő katonához:
- Aztán mit csinál, ha leszerel?
- Villamosmérnök vagyok.
- Na arra a villamosra sem ülnék fel!


A hadseregben:
- Százados úr! Kovács honvéd leugrott ejtoernyő nélkül!
- Már megint?


A hadseregben:
- Na katona, mondja meg, hogy mi a kedvenc színe? A katona gondolkozik, majd rávágja:
- Nem tudom őrmester úr, szabad a gazda.


Két katona nagy ládát cipel a falu végén. Odamegy hozzájuk egy vénasszony és megkérdezi tolük:
- Mi van ebben a ládában?
- Az hadititok.
- De azért látom, hogy jó nehéz lehet.
- Hát persze! Tele van rakétákkal.


Megkérdezi az egyik barát a másiktól:
- Szerinted hol nincsen visszakozz?
- Nem tudom.
- Hát az ejtőernyősöknél


Két öreg szomszéd bácsi beszélget.


Azt kérdezi az egyik: - Emlékszel azokra a kis pirulákra, amiket annakidején a seregben kaptunk merevedés ellen?
Mire a másik: - Igen, mi van velük?
- Nekem most kezd hatni.


-Parancsnok úr, kil?ttük az összes töltényt!


-Egy sem maradt?
-Egy sem!
-Akkor tüzet szüntess!


Egy vietnami állást keres és elmegy állásinterjúra egy céghez. A cégvezet?


mindent rendben talál, de mégis kérdez valamit:
- Lenne egy nagyon kínos kérdésem, de szeretném ha válaszolna rá.
- Rendben-mondja a vietnami
- Tudom, hogy kínos, de harcolt maga az amerikai-vietnami háborúban?
- Igen-felel a vietnami
- És szerzett valamilyen sérülést?
- Egy robbanás során leszakadtak a golyóim.
- Csak ennyit szerettem volna tudni, mivel 8-kor kezd?dik a munka, maga
csak 10-re jöjjön.
- Miért?-érdekl?dik a vietnami
- Mert mi 8-tól 10-ig csak a tökünket vakargatjuk...


Kezdő ejtőernyős az oktatótól megkapja az instrukciókat:
- Annyit kell csak tennie, hogy szép lassan elszámol tízig, és meghúzza a kioldót.
- Mmmmmeddddig kkkkkell ssszzzámolnnnnom? - dadogja az újonc.
- Kettőig.


A tábornok parancsa az ezredparancsnoknak:
- Holnap este 20 óra körül innen is láthatóvá válik a Halley-üstökös. Ez az esemény 75 évente következik be. Rendelje el, hogy a katonák szolgálati ruhában felsorakozzanak a gyakorlótéren. El fogom nekik magyarázni ezt a ritka jelenséget. Ha esik, akkor vonuljanak be a katonák a laktanya színháztermébe. Filmeket fogunk nekik levetíteni erről a ritka jelenségről.
Ezredparancsnok parancsa a századparancsnoknak:
- Tábornok úr parancsára holnap 20 óra körül meg fog jelenni a Halley-üstökös. Eso esetén sorakoztassa fel az embereket és vonuljanak a színházterembe. Itt fog ez a ritka jelenség bekövetkezni, amire csak 75 évente kerül sor.
Századparancsnok parancsa egy hadnagynak:
- Tábornok úr parancsára holnap 20 órakor szolgálatot adunk szolgálati ruhában. A híres Halley-üstökös megjelenik a moziban. Ha esik az eső, akkor ezredes úr más parancsot fog elrendelni, ami 75 évente csak egyszer következik be.
Hadnagy parancsa egy ormesternek:
- A tábornok úr holnap 20 órakor fellép a moziban a Halley-üstökös társaságában. Ez a jelenség 75 évente következik be. Eső esetén ezredes úr parancsba adja a Halley-üstökösnek, hogy szolgálati ruhában jelentkezzen nálunk.
Őrmester parancsa egy szakaszvezetőnek:
- Ha holnap 20 órakor esik az eső, akkor a híres 75 éves Halley tábornok az ezredes úr társaságában a laktanya mozijában elenged egy üstököst.
Szakaszvezeto parancsa az állománynak:
- Szakasz vigyázz! Ha holnap 20 órakor esik az eső, akkor a 75 éves Halley tábornok az ezredes úr társaságában elenged egy üstököst. Megkövetelem maguktól, hogy tisztelettudóan viselkedjenek. Lelépni!


©2019 4WAY